Drejebog

Drejebog for Foreningen Rodfæste, Syddjurs

Formål

Rodfæste arrangementer har til formål at øge medlemmernes velbefindende og åbne deres sanser for de kvaliteter, der ligger i at færdes i naturen.

Modul 1 - Kom til stedet - ca. 16.55-17.00

1. Vi ankommer i stilhed og samles om bålet.

2. Rød/gul/grøn runde - alle fortæller kort, hvordan man har det lige nu.

3. Gennemgang af aftenen, info om næste gang og andre input.

4. Mærk kroppen, f.eks ved at klappe kroppen igennem, strækøvelser eller qi gong øvelser.

5. Grænsesætning – f.eks. ja/nej-øvelse

Modul 2 - Mindfulness aktivitet - ca. 17.30-18.00

Forslag til aktiviteter:

1. Stillegang - evt. med bare tæer, mærk jorden og vinden, lyt til skoven og se lyset på blade og grene.

2. Samle bær, urter, blåmuslinger, blomster e.lign. langsomt i ro og stilhed.

3. Sidde i naturen og lytte evt. til en bæk.

Modul 3 - Fri aktivitet - ca. 18.00-19.15

Hver især mærker efter, hvad man har brug for at gøre.

1. Lave mad, husk at bruge eller gøre "bare sådan tilpas.."(Hothers udtryk..)

2. Nyd bålet og få måske en snak, hvor du får lettet det du har på hjerte, eller det der fylder i dag. Husk som lyttende bare at rumme det sagte og ikke føle at du skal komme med en løsning eller tage ansvar for det den anden bøvler med.

3. Gå en tur alene i skoven, hvil dig op ad et træ, hold om et træ, knus de visne blade og lyt til dem, samle et stykke natur op og følge dets overflade nøje og langsomt.

4. Læg dig i skovbunden og kig op igennem træernes blade og grene.

5. Historiefortælling eller oplæsning.

Modul 4 - Spise og afslutning - ca. 19.15-20.00

1. Spise og hygge omkring bålet. Sidder man ved bordet deles op i "snakke/ikke snakke"

2. Åben runde, har nogen noget på hjerte, de gerne vil dele med gruppen?

3. Synge en sang

4. Vi afslutter i stilhed – fra kl. 19.55-20.00 er der stilhed (instruktøren faciliterer den stille afslutning)

5. Oprydning